12.9.

Dnešní úvodní hodinu jsme se navzájem představili, děti jmenovaly, co hezkého viděly o prázdninách.

Představili jsme si název naší skupiny: Dolphins a naučili se některá fakta: How long is. It? How deep can it go? How fast is it? How much does it weigh?

Zopakovali jsme si pravidla platná ve třídě – Class Rules, podepsali jsme „team poster“,  který jsme si odsouhlasili, že se budeme navzájem respektovat a „try our best“. Děti si podepsaly portfolio, se kterým budeme pracovat pouze ve škole. Zahráli jsme si „spelling race“.

Homework: vybarvit a pečlivě do učebnice vložit pracovní list, který děti dostaly a kde je také uvedeno, jak se dostat na webovou stránku skupiny