5.12.

 • Jingle Bells
 • Introduction: What do you do when it is cold outside? I drink tea when it is cold outside.
 • Portfolios: doplň chybějící slova
 • Kontrola dúAB 28/2, 29.
 • Unit 3 song  – slovíčka: What’s the matter? I’ve got a stomach ache. lemonade, ice cream, burgers, chocolate, water, party, sausages, nurse, fruit
 • AB 31/1, 2, 3
 • Rozlišení zvuku hlásek b/v  – 32/1
 • Unit Story – Lock and Key
 • Opakování slovní zásoby lekce – hry
 • Děti dostaly zpět opravený test.
 • Homework: Activity Book  32/2, 33