17.10.

 • Unit 2 Song
 • Starfall – ABCs = naučili jsme se nová písmenka I + J
 • Colours – opakovali jsme barvy a naučili se další: black, white, grey, brown
 • Colour Flashcards Game – dětem jsme rozdaly karty s barvami a říkaly jim pokyny: Stand up/turn around/jump and show/say if you have red/green/pink….
 • Brain Break – Phonics Song 2 (new version)
 • Mix colours – procvičovali jsme názvy barev, které vzniknou mícháním: blue + yellow = green, red and white = pink, red and blue = purple, black + white = grey, red and green make brown;)
 • Conversation with ball – v kroužku s míčem se děti vzájemně ptaly a odpovídaly: What´s your name? My name is … How old are you? I am six/seven.
 • Activity Book – 16/1 (poslech)
 • Nová slovíčka: happy, sad, friend, play
 • Nová fráze – společně jsme se učili říkat: Are you okay? Come on, let´s play!
 • Homework – AB 17/1 (namaluj dva kamarády a podle vzoru vlevo napiš jejich jméno a věk)