31.10.

 • Halloween ABCs  
 • Hello, how are you?
 • ABC song
 • Alphabet k/l
 • Děti napsaly písmena do Alphabet books
 • Alphabet dance
 • Nová slovní zásoby: computer, car, train, ball, doll, drum, bike, toy – formou různých her jsme si novou slovní zásobu upevňovali (obrazové karty – What is missing?)
 • Navzájem jsem se ptali a odpovídali: What’s your favorite toy? My favorite toy’s my….
 • Předložky – on, in, under, next toWhere is it? – song
 • Activity Book str.19/1. Listen and draw lines.
 • Domácí úkol: Activity Book  str. 18/1, 20/1 – poslechová cvičení, poslechy jsou v online materiálech k učebnici, ke kterým jste se registrovali přes kód na začátku učebnice