10.10.

  • Bouncing time! – Dany Go!
  • Portfolio – popisovali jsme obrázky (Lenny´s the one who´s wearing a black shirt).
  • Sing the Song (Do Karaoke)
  • Adjectives – procvičovali jsme přídavná jména z minulé hodiny a také správnou výslovnost a přízvučné slabiky
  • Brain Break – Would you rather? Fall/Autumn
  • Around the World Game (with flashcards)
  • Activity Book – 13/1 + 14/2,3
  • Story time (Lock and Key) – 2x jsme četli zábavný příběh a děti si při čtení vyměňovaly role
  • Homework: AB pg. 15