31.10.

  • Happy Halloween!The Creepy Crawl! Dance Song
  • Portfolio – děti doplňovaly místa k jednotlivým činnostem
  • Unit 2 – new words: inside, outside, fish, swim, skateboard, sail, roller skate, dance, ice skate, climb, park, lake, ice rink, road, skate park
  • Grammar – Do you want to learn to skateboard/dance/climb/fish? Lucy wants/doesn´t want to learn dance.
  • Would you rather? Fitness (Halloween Edition) – This or That
  • Activity Book – 18/1 + 2
  • Halloween mad lib – děti doplňovaly slova do vět a poté nahlas četly svůj bláznivý příběh:)
  • S balonem jsme si zahráli hru na procvičení slovíček – Halloween Beach ball toss Game
  • Homework: AB pg. 19/1