11.10.

  • Unit 2 Song
  • Portfolio Unscrumble the school words (darob = board, lerru = ruler…)
  • Unit 2 – procvičovali jsme slovíčka a gramatiku 2. lekce
  • Telephone Game – zahráli jsme si Tichou poštu
  • Conversation in pairs – děti se ptaly a odpovídaly podle obrázku na tabuli: How many bags/teachers/cupboards/rulers are there? There is/are ….. .
  • Activity Book – pg. 13 + 14/2
  • Na interaktivní tabuli jsme si zahráli hru – There is/there are Team Game – Baamboozle
  • Story time – pustili jsme si video s dalším příběhem – Unit 2 Story
  • Homework – celá strana 15 (nahoře – rozlušti, napiš slova a nalep samolepky, které opět najdeš vzadu v knize + dole – nejprve přečti a poté zaškrtni)