27.9.

Na úvod hodiny jsme se rozhýbali u Alphabet Dance

Portfolio – děti doplňovaly chybějící písmenka do názvů barev (w_it_, b_ac_, ye__o_)

Spell the word – opakovali jsme abecedu a procvičovali hláskování

Poté jsme si v kroužku na zemi s obrázkovými kartami (flashcards) zahráli Hot potato Game

Brain Break – Party Freeze Dance Song

Procvičovali jsme výslovnost „wh“ – Where´s the white whale? Next to the wheel.

AB – 7/1 + 8/1

Unit 1 Story – Hello again!

HW – AB 8/2 (oprav slovíčka a podle obrázku nahoře zakroužkuj správnou odpověd) + celá str. 9 (nahoře nalep samolepky, které najdeš vzadu v učebnici a dole zaškrtni, co jsi se již naučil/a)