29.11.

  • Nejprve jsme se rozhýbali (a okysličili mozek) u The Wiggle Dance!
  • Portfolio: Draw a lamp on a bookcase. Draw two lorries under a sofa.
  • Zkontrolovali jsme DÚ a společně jsme si zopakovali nejdůležitější slovíčka na test
  • Test (Unit 1-4)
  • Worksheets for fun – po testu jsme s dětmi vyplňovaly zábavné pracovní listy
  • Homework (Domácí úkol) – Žádný nový DÚ není – ale ti, co nemají dodělané nějaké starší domácí úkoly, prosím dodělat!