19.12.

Přivítali jsme se s písničkou Jingle Bells

Zkontrolovali jsme si domácí úkol a POZOR na prázdniny žádný úkol nemáme!

MDR: doplňovali jsme vánoční slovíčka k obrázkům.

Dostali jsme domů opravené testíky z unit 3

Opakovali jsme si vše, co jsme až do této chvíle ve druhé třídě probrali a to protože všechno budeme potřebovat na Vánoční LEAP olympiádě, kterou budeme mít ve čtvrtek před prázdninami.

Budeme soutěžit s ostatními druháky a budeme si tak moci porovnat své znalosti.

Zahráli jsme si šifrovací hru – místo písmen jsme museli psát slova pomocí obrázků.

Zahráli jsme si hru Music chair – opakovali jsme si tak slovíčka next to, behind, between, in front of.

zahráli jsme si hru – čísla a pohyby – naučili jsme se na čtyři čísla čtyři pohyby a ty pak dělali podle počítání.

Nakonec hodiny jsme se zaskákali s Freeze dance.