3.10..

HOMEWORK: WB strana 8 na 10.10.

První testík budeme psát 5,10. a bude hlavně ze slovíček (třída) a číslovek.

Jak udělat HW:
Aby mohli děti udělat cvičení 1 je třeba mít registrované učebnice (při kontrole jsme zjistily, že ne všechny děti mají knihy registrované)

Všechna cvičení ve Workbooku označená zeleným piktogramem mají audio. Audio prosíme dětem přehrajete, aby podle něj mohli vybrat správný obrázek.

Nejdříve jsme si zkontrolovali domácí úkol a zadali si nový

zazpívali písničku – (School Supplies Song)

MDR: spojovali jsme slovíčka s obrázky a zapisovali jsme si je do sešitu.

Pracovali jsme s naším SB na straně 8 a 9 a poslechli jsme si příběh. Potom jsme si udělali cvičení na straně 9.

Opakovali jsme k testíku, který píšeme příští hodinu.

Zahráli jsme si Baamboozle a zopakovali si there is/there are ve větách.

Na konec hodiny jsme se protáhli s Freeze písničkou