11.1.

Nezapomeňte na HOMEWORK: WB 46, 47

Poslechli jsme si písničku o tom jak se řekne máme hlad a co nám chutná.

MDR: na tabuli byly 3 flashkarty a mi si měli jednu vybrat a zkusit k ní napsat slovíčko.

Pracovali jsme se SB na straně 48. poslechli jsme si písničku a udělali jsme si cv. 1,

Zahráli jsme si s flashkartami – jeden z nás byl učitel a ukazoval jestli I´ve got nebo I haven´t got a ostatní házeli kostkou a podle toho vybírali obrázek na tabuli a říkali větu – I have got peas apod.

Udělali jsme si cviření na straně 49 ve SB.

Podívali jsme se na slovíčka s krátkým e

podívali jsme se na slova která obsahují en a et a učili jsme se je číst. potom jsme se podívali na příběh s Peg the hen a čtení nám šlo báječně.

Zahráli jsme si hru se slovíčky říkali jsme si otázky a odpovědi na Have we got…? a odpovědi Yes, we have got a no, we haven´t got any

Na konec hodiny jsme se podívali na video jak se vaří polévka – krájeli jsme zeleninu a pořádně se protáhli.