2.11.

Na začátku hodiny jsme opakovali slovíčka a říkali si první písmenko u každého slova. Písmenko píšeme do vzduchu a na tabuli, abychom ho poznali napsané.

Napsali jsme si slíbený test z dokončené 1. lekce.

Zkontrolovali jsme domácí úkol.

Homework: nový domácí úkol, učebnice SB str. 20, cvičení 1. Cvičení je poslechové a podle poslechu namalovat obrázek Ke cvičení se dostanete na počítači v online verzi učebnice SB (kód na přední straně učebnice). Domácí úkol je na příští čtvrtek 9.11.

Phonics song: zpívali jsme již zpaměti, jednou i bez videa 🙂

Starfall: písmenko M, m

Alphabet books: obtahujeme písmenko M, m a vybarvujeme obrázky (Děti se střídají v zadávání obrázku a barvy – Please, colour the motorcycle blue.)