9.11.

V kroužku: What is your favourite toy? /Jaká je tvoje nejoblíbenější hračka? Ptáme se navzájem.

Phonics song: zpíváme a na závěr si na interaktivní tabuli ukazujeme různá slovíčka (What is this? It’s a ball. Is this a lion? Yes, it is! What colour is this hat?..)

Starfall: písmenko O, o

Alphabet books: obtahujeme písmenko O, o a vybarvujeme obrázky

Vocabulary: zopakovali jsme slovíčka podle obrázkových kartiček, kontrolujeme výslovnost a hláskování (všechna slovíčka mohou děti doma procvičovat podle videí nad zápisem)

Bookwork: učebnice SB str. 24 – nová písnička, posloucháme a doplňujeme pořadí obrázků. Ve cvičebnici WB str. 24 jsme pak vybíráme správná slova v otázkách.

Zkontrolovali jsme domácí úkol.

Homework: nový domácí úkol, cvičebnice WB str. 22 – ve cvičení 1 jsme si všechna slovíčka společně přečetli a doplnili k nim první písmenko tiskace. Ve cvičení 2 spojíme celou abecedu a napíšeme, co je na obrázku (stačí 1. písmenko, kdo zvládne, napíše celé slovíčko). Domácí úkol je na příští čtvrtek 16.11.

Gramatické video: SB str. 25/2 – učíme se přídavná jména (new – old, beautiful – ugly, long – short, big – small)

SB 25/1 – posloucháme a očíslujeme obrázky.

Interaktivní tabule: popisujeme obrázky (LONG BLUE pen – SHORT RED pen….)