11.12.

VE STŘEDU (13.12.) SI NAPÍŠEME TEST Z UNIT 3.

Notebooks: Procvičujeme věty s „past continuous“ (I was dancing, they were singing…)

Práce se Student’s Book: SB str. 121

New Grammar:

Past Continuous (minulý čas průběhový)

I/He/She/It was verb+“ing“

You/We/They were verb+“ing“

What were you doing yesterday at 3 o’clock? I was climbing a tree

Were you eating breakfast at 8 o’clock? Yes, I was./No, I wasn’t.

New Vocabulary: fire, flood, emergency services, police officer, police car, fire engine, firefighter, ambulance

Other Activity: procvičujeme gramatiku i slovní zásobu, které se objeví ve středečním testu, především otázky a odpovědi v past continuous (minulý čas průběhový) a rozdíl mezi tím, kdy píšeme was/were, ke konci hrajeme Blaster!