13.11.

Homework due Monday 20.11.: WB str. 26, 27

Introduction: představili jsme se nové paní učitelce Miss Rosemary a ona se představila nám, každý jsme řekli svoje jméno, oblíbené jídlo a co rádi děláme (Hello, my name is …. and I like eating …. and doing ….), také jsme si znovu zopakovali pravidla na hodinách (be respectful, raise your hand, only speak English etc.)

Notebooks: Do vět doplňujeme spojky „so, because, but, and“.

Práce se Student’s Book: SB str. 28

New Grammar:

Connectors (spojky) – spojují dvě tvrzení do jedné věty

because (protože), but (ale), and (a), so (tak, takže)

Simple Past (minulý čas prostý)

For regular verbs, add „ed“ to the end of the verb

Irregular verbs: saw, had, was/were, went, bit

Negatives: „didn’t“ + bare infinitive

didn’t see the fish.

Could/Couldn’t

Used to talk about past ability

I couldn’t swim when I was two years old, but I can now.

New Vocabulary: mountain, forest, village, lake, island, field, river, path

Other Activity: Charades (pantomima) – děti před třídou předvádějí nějakou aktivitu (např. dancing, singing, watching TV, studying, playing football) a ostatní musí hádat, o jakou aktivitu se jedná a převést ji do minulosti (you danced, sang, watched TV, studied, played football), dále hrajeme interaktivní hry na Cambridge One webu: Sentence Stacker, Spell or Slime