13.11.

Notebook: doplnění do vět – minulý čas a zápor v minulém čase

Na interaktivní tabuli tvoříme věty a procvičujeme CAN, CAN’T x COULD, COULDN’T

Bookwork: učebnice SB str. 28 – čteme příběh a doplňujeme slova do vět, na závěr vybíráme název příběhu. Str. 29 – poslech, spojování textu s obrázky (tato cvičení jsou vybraná z písemného testu v Cambridgeských zkouškách YLE)

Spelling & Dice: jedna skupinka skládá a hláskuje slova podle diktátu, druhá skupina tvoří věty se spojkami (AND, BUT, SO, BECAUSE) a slovesy COULD, COULDN’T