15.11.

Notebook: COULD / COULDN’T doplňujeme do vět

Zkontrolovali jsme domácí úkol.

Homework: nový domácí úkol, cvičebnice WB str. 30, 31, 32, 33. Domácí úkol je na příští středu 22. 11.

Bookwork: učebnice SB str. 30 – 31 Mats and Satelites, video a články o mapách

Sentence Stacker: čteme věty a opravujeme chyby.

Spojování vět: ve dvojicích tvoříme jednotlivé jednoduché věty, ty si vyměníme se spolužákem, který je spojí do souvětí (AND, BUT, SO, BECAUSE)

Test: opakování 2. dokončené lekce bychom si napsali v pondělí 20. 11.