22.11.

Notebook: popisujeme obrázkové kartičky (nová slovíčka)

Bookwork: nová lekce, učebnice SB str. 35 – slovíčka a výslovnost, poslech rozhovoru a odpovědi na otázky pod obrázkem.

Zkontrolovali jsme domácí úkol.

Homework: nový domácí úkol, cvičebnice WB str. 34, domácí úkol je na příští středu 29. 11.

Nová gramatika: minulý čas průběhový, zdůrazňuje trvání nebo průběh děje (WAS/WERE DOING)

Procvičujeme na příkladech, hráli jsme hry ve dvojicích či skupinách a procvičovali novou gramatiku na interaktivní tabuli.