10.1.

PŘIPOMÍNÁM Homework due Monday 15.1.: WB str. 48, 49

Notebooks: Procvičujeme novou gramatiku a tvoříme věty se vzorcem „going to + infinitive of purpose“.

Práce se Student’s Book: WB str. 50, 51

New Grammar:

Prepositions of Place (předložky místa)

opposite (naproti), above (nad), near (blízko), below (pod)

“Going to”+Infinitive of Purpose

I’m going to the bank to get some money/the shop to buy some bread/the library to get a book.

New Vocabulary: bank, tower, library, market square, supermarket, bus station, sports centre/center, map

Other Activity: hra 15 second picture, hra s flashcards, „unscramble the word“ hra – jsme rozdělení na dva týmy a snažíme se z přeházených písmenek tvořit slova