27.9.

PŘIPOMÍNÁM Homework due Monday 2.10.: WB str. 9 + seškrábat kódy na první vnitřní straně Student’s Book a Work Book a zaregistrovat se na online platformu Cambridge One (detailní postup je pod kódem popsán)

Příští středu (4.10.) si napíšeme test z Unit 0. Prosím zopakujte si nová slovíčka a gramatiku.

Introduction: „What are your plans for tomorrow?“ (state holiday)

Notebooks: luštíme na tabuli zpřeházená nová slovíčka

Student’s Book: SB str. 118: Language Focus, WB str. 7

Vocabulary: upstairs, downstairs, cellar, to meet, explorers, treasure, lost, find, castle, secret, číslovky 21-100

Grammar: to be GOOD AT + ing (být v něčem dobrý, něco umět)

Např. I am good at playing piano. Are you good at painting? Yes I am./No I’m not.

Vyjádření rodinných vztahů pomocí přídavných jmen přivlastňovacích (POSSESIVE APOSTROPHES)  -‚s 

Např. Mary’s sister, Peter’s brother, Lisa’s daughter

Other Activity: extra practice, games (Ten Second Picture, Blaster!)