4.12.

Homework due Monday 11.12.: WB str. 36, 37

Notebooks: Podle ručiček na hodinách píšeme, kolik je hodin.

Práce se Student’s Book: SB str. 36, 37

New Grammar:

Telling the Time (Určování času – Kolik je hodin?)

It’s ____ o’clock. (Je ____ hodin.)

It’s half past ____. (Je půl ____.)

It’s quarter past ____. (Je čtvrt na ____.)

It’s quarter to ____.  (Je tři čtvrtě na ____.)

Příslovce času

always = vždy, usually = často, sometimes = někdy, never = nikdy

I always/usually/sometimes/never eat ice cream.

New Vocabulary: tidy up, do the shopping, take the dog for a walk, wash up, sweep, cook, dry the dishes, feed the dog

Other Activity: „How often do you…“ – bavíme se o tom, jak často děláme různé aktivity, u toho procvičujeme příslovce času, vysvětlujeme si rozdíl mezi anglickým časem AM a PM