29.11.

Song: Hours of the Day

Notebook: malovali jsme hodiny podle písemného zadání (quarter to four, half past seven, quarter to twelve)

Hodiny jsme si opakovali a určovali čas na interaktivní tabuli.

Zkontrolovali jsme domácí úkol.

Homework: nový domácí úkol, cvičebnice WB str. 35, 36 a 37. Poslechové cvičení na str. 35 jsme dokončili společně ve škole. Domácí úkol je na příští týden 6.12.

Bookwork: písnička na str. 36/1 – posloucháme, podtrháváme časové údaje v textu a doplňujeme k obrázkům. 36/2 – opravujeme chyby ve větách.

Nová gramatika: příslovce určující frekvenci (ALWAYS – USUALLY – SOMETIMES – NEVER)

Cvičení na str. 37 a gramatické video.

Interaktivní tabule – doplňujeme správná příslovce do vět.