30.11.

Notebook: Has your town got…? (doplňujeme slovíčka a odpovědi)

Bookwork: učebnice SB str. 36, nová písnička, nejprve čteme nahlas a hledáme místa ve městě, spojujeme s obrázky. Písničku si nakonec zpíváme s videem.

K písničce doplňujeme cvičení ve cvičebnici WB na str. 36.

Zkontrolovali jsme domácí úkol.

Homework: nový domácí úkol, cvičebnice WB str. 122. Domácí úkol je na příští čtvrtek 7.12.

Nová gramatika: předložky NEXT TO, IN FRONT OF, BETWEEN, BEHIND, učebnice SB str. 37, cvičení a gramatické video, WB 37/1

Novou gramatiku procvičujeme na interaktivní tabuli, slovíčka pak opakujeme v naší oblíbené hře.