13. 12.

Hodinu zahajujeme hrou Simon says.

Portfolio – děti si do sešitů zapisují věty v minulé čase průběhovém ( My grandma was cooking at 6:00. )- 1. I was reading a book. 2. My mum was cleaning. 3. We were listening to music at 7:00. )

Vocabulary – zapisujeme si slovíčka podle obrázků na tabuli.

První část hodiny je věnována opakování před testem.

Test – následuje test samotný – děti si vedly velice dobře a v pondělí přinesou opravené práce domů

Ve zbývajícím čase luštíme křížovky a osmisměrky.