18. 9.

Dnešní hodinu zahajujeme písničkou a tancem: „What are you doing?“

Conversation – povídáme si v kruhu o tom jak se máme a jak jsme se měli o víkendu –

„How are you today?“ „How was your weekend?“

Portfolio – do sešitů si dnes zapisujeme slovíčka podle obrázků na tabuli – „happy, sad, excited, angry“

Bookwork – seznamujeme se s učebnicí a s pomocí obrázkových kartiček a her na interaktvní tabuli se učíme nová slovíčka

Věnujeme se poslechu na str. 4 a odpovídáme na otázky pod obrázkem. Ptáme se a odpovídáme – „Where is the big wheel? Big wheel is next to the roller coaster. Používáme slovíčka – in front of, next to, behind, between

Homework – učebnice WB str. 4, 5 – vypracovat do příštího pondělí 25. 9. Děkuji