30. 10.

Začínáme písničkou „Trick or Treat“

Vyhlašujeme studenta měsíce za říjen – Gratulujeme

Halloween Quiz – pracujeme v týmech na interaktivní tabuli

Activity design a Monster – každý si vybírá obrázek strašidla, vybarvuje a doplňuje informace: „My name is……. I live in ….. I am …….. years old. „

Halloween flashcards – pracujeme s novými slovíčky na obrázkových kartičkách – pumpkin, witch, vampire, ghost, black cat, spider a zapisujeme si je do sešitů

Pouštíme si krátké video o historii Halloweenu i o tom, jak se svátek slaví.