4. 10.

Hodinu zahajujeme a zpíváme i cvičímeFriends Song

Notebook – do sešitu si opakujeme základní gramatiku a slovíčka z probrané lekce.

Tvoříme otázky s pomocí : do, does, what, where is, are, opakujeme si správný slovosled ve větě a opakujeme psaní slovíček

Test – napsali jsme si slibovaný test z dokončené lekce 0

Na závěr luštíme osmisměrky, které obsahují slovíčka, která se právě učíme.

Homework je pro ty, co opět nepřinesli domácí úkol. Prosím o doplnění úkolů a přihlášení pomocí kódu z učebnice na patformu Cambridge One. V pondělí budeme kontrolovat a výmluvy se nepřijímají!!!!!