9. 10.

 

Dnes začínáme novou lekci č. 1 „In the museum“.

Nová slovíčka – učíme se nová slovíčka s pomocí obrázkových kartiček. / sword, bow and arrow, helmet, crown, necklace, belt, bracelet, shield, knight, queen /

Portfolio  – do sešitu si nová slovíčka zapisujeme a společně kontrolujeme

Bookwork – učenice SB, str. 10 – posloucháme a opravujeme odpovědi ve cv. 2.

Cv. 3 – podle obrázku se ptáme a odpovídáme – Where is the bracelet? Where is the helmet?

Activity – na interaktivní tabuli procvičujeme nová slovíčka a hrajme hry

New Grammmar MUST (muset) x MUSTN’T (nesmět) + sloveso v infinitivu

SB str. 11 – říkáme si co musíme a nesmíme dělat v muzeu -„ I must buy a ticket. I must speak quietly. I mustn’t run. I mustn’t take photos.

Na závěr si říkáme jaká pravdla musíme doržovat ve třídě.