13.9.

Na naší první hodině angličtiny jsme se nejprve přivítali, vzájemně se představili a shlédli krátké video o maskotu naší skupiny – Parrot – Meet the Animals

Name Game – v kroužku u tabule jsme si zahráli pohybovou hru: My name is … and I like … . Miss Anna likes … .

Portfolios – podepsali a ozdobili jsme si naše nové školní sešity

Board Spelling – ve dvou týmech u tabule jsme si procvičovali pravopis známých slovíček

Class Rules + Class poster = We are a team! – Připomněli jsme si pravidla chování na našich lekcích a podepsali náš skupinový plakát, čímž jsme se všichni zavázali tato pravidla v našich hodinách dodržovat: Be Prepared (na každou lekci nosit učebnici a penál a mít vypracovaný domácí úkol), Listen (poslouchat), Raise your hand (hlásit se, nevykřikovat), Speak English (snažit se mluvit jen anglicky) + Be Respectful (respektovat učitele, spolužáky i vybavení třídy)

New website – prohlédli jsme si nové webové stránky LEAP a ukázali si cestu, kde děti najdou informace o proběhlé výuce a zadaném domácím úkolu!

HW: No homework today!