18.10.

  • Unit 1 Song
  • Portfolio – slova končící na „er“ – poster (plakát), baker (pekař)
  • Pronounciation – procvičovali jsme výslovnost „er“ – mother, father, tiger, flower, spider…
  • Grammar – I´ve got …(ball/bike/kite/car/doll). I want to (bounce/ride/fly/drive/play).
  • Unit 1 Story – shlédli jsme video s příběhem, ve skupinkách jej také četli a následně zodpověděli na otázky
  • Activity Book – 14/1, 2, 3 +15 (poslech) + 17/2 (ústně)
  • Brain Break – Flap like a Parrot
  • Catch and Say Game – v kroužku s míčem jsme procvičovali gramatiku: I´ve got/I want to
  • Homework – AB 11/1 (napiš a/b podle toho, kdo to říká) + 16/1 (spočítej ve své rodině)