18.10.

  • The Counting by Twos Song
  • Portfolio – Numbers – procvičovali jsme čísla
  • Grammar – Is there a pen/pencil/ruler/eraser in my pencil case? There is/There are … .
  • Brain Break – The Color Dance Game! Danny Go!
  • Be polite (nice, respectful) – učili jsme se „být zdvořilí“ a používat výrazy jako Please, Thank you, I am sorry, Put your hands up = Raise your hands, I can share my pencil Can I borrow your pencil?, Wait for your teacher, Can you help me, please? Listen to your teacher, Clean your desk.
  • Activity Book – pg. 16/1 + 17/1
  • Charades Game – na procvičení zdvořilého chování pak děti v párech předváděly scénky a ostatní hádaly
  • Homework – AB 16/2 (podle obrázku vpravo nahoře namaluj vlastní – podle toho, co máš ve vlastním penálu)