9.11.

  • The Counting by Tens Song | Counting Songs | Scratch Garden                  
  • Nový pokyn ve třídě: “Stack it!” Děsti rychle dají na hromádku věci na lavici.
  • Portfolio: rozlišení spellingu čísel 13, 30, 15, 50
  • Numbers 13-100 – Frogs on a log  – rozlišování poslechem čísla končící na „…..teen“ (např. thirteen) a „….ty“ (např. thirty)
  • Activity Book 21/1
  • Lock’s Sounds and Spelling „ee“ „y“
  • Activity Book 22/1, 2
  • Lock and Key StoryUnit 3
  • Děti zhlédly příběh a odpovídaly na otázky.
  • Homework AB 21/2, 23