23. 11.

Dnešní hodina je zaměřena především na opakování, jelikož nás čeká test z probraných lekcí.

Activities – procvičujeme psaní číslovek vedle číselné řady.

Games – na interaktivní tabuli soutěžíme v týmech v poznávání slovíček a slovíček, která nepatří do řady. Opakujeme také slovíčka z poslední lekce s pomocí obrázkových kartiček.

Homework – kontrolujeme domácí úkol z minulého týdne.

Po přestávce jsme si napsali test samotný. Příští týden přinesou děti opravený test k nahlédnutí i rodičům.

Ve zbývajícím čase děti luští osmisměrky. Kdo nestihl, dodělá si doma za domácí úkol.