19.10.

Knihovna, neodevzdané knihy: Prosíme všechny, kteří ještě nevrátili knížku z knihovny a pracovní list k ní, aby obojí vypracované vrátili příští úterý.

Test: Test avizovaný v minulém zápisu budeme psát už příští hodinu.

Discussion: what did you do at the weekend?

Portfolio: vyhláskuj! Doplň písmena do slovíček

Bookwork:

SB – str. 16, 17

WB – str. //

Grammar: Telling time (Čas): What’s the time? (Kolik je hodin?) + When does he/she…? (V kolik hodin on/ona…)

Present Simple (Přítomný čas prostý): ve třetí osobě přidáváme “-s” na konec slovesa. I play, you play, he/she plays – já hraju, ty hraješ, on/ona hraje

Vocabulary, Phrases: get up, get dressed, have breakfast, brush your teeth, go to school, have lunch, play in the park, have dinner, go to bed

Other information: určovali jsme čas s pomocí mazatelných tabulek, vyplnili jsme si pracovní list a procvičovali jsme s Practice Extra.