21.11.

📌 Ve čtvrtek 23.11. si napíšeme test z Lekce 2 (tedy domácí úkol není)

Portfolio: 1) Rozhodni a doplň do vět: does / doesn’t.

SB – str. 120

WB – str.  //

_________________________________________________________________________________

Grammar: ❔ “Does he/she like … ?” -> ➕ „Yes, he/she does.“ ➖ „No, he/she doesn’t.“

Vocabulary, Phrases: polar bear, bear, zebra, crocodile, hippo, tiger, parrot, monkey, snake

_________________________________________________________________________________

Other information: Zahráli jsme si „vytvoř dialog“ s pomocí interaktivní tabule, na mazatelných tabulkách jsme si procvičili „vytvoř slovíčka z lekce 2 z přeházených písmenek“ a podle dialogu Miss Rosemary a mě děti samostatně vyplnily „pracovní list.“