18.10.

Připomínáme homework due Monday, 23.10.: WB (Workbook) strany 13 a 14 (celé)

Test PartyVe středu 25.10. máme v plánu napsat si opakování z Unit 1. Objeví se v něm slovní zásoba z této lekce (je potřeba, aby žáci uměli slovíčka i správně napsat), dále pak z gramatiky slovesa “have to/has to “a “like/likes/don’t like/doesn’t like”. Doporučujeme zopakovat si i aktivity, které se děti učily v minulých letech (např. play football, ride a bike, watch TV, paint a picture, play the piano, read a book, brush your teeth, have breakfast/lunch, wash your hand, go to school, atd.)

Introduction: vítáme se písničkou a opakujeme dny v týdnu; ptáme se „What do you like doing after school?“ a odpovídáme např. After school, I like playing games.

Portfolio: podle obrázků podle obrázků píšeme do sešitu, zda má Tom danou aktivitu rád či ne (např. Tom doesn’t like playing football. Tom likes swimming. Tom likes reading books. Tom doesn’t like riding a bike.); dale aopravujeme gramatické chyby ve větách (např  She has to cooking dinner. Correct: She has to cook dinner. We sleep to have at 9:30. Correct: We have to sleep at 9:30.)

Bookwork:
SB str. 14 a 15 cv.  1, 2 – díváme se na video a poté si říkáme, kde se příběh odehrává, kdo v něm vystupuje a co se v něm děje; žáci samostatně luští tajný kód (pozn: Kdo nestihl nebo neměl učebnici, prosíme o dodplněné doma. Děkujeme.)

Unit 1 vocabulary: 
English, Maths, Geography, Science, I.T., Music, Art, P.E., History; school subjects, schedule, before, after

Other information:
What do you like to do? 
– posloucháme písničku o tom, co děti dělají  nebo nedělají rády, a poté procvičujeme aktivity pomocí kvízu na interaktivní tabuli.
Like/don’t like –
doplňujeme do vět správné slovesné tvary (like/likes/don’t like/doesn’t like) a věty čteme nahlas.
Have to/Has to – doplňujeme do vět správné slovesné tvary. Pozor! he/she HAS to … v tom pořád chybujeme.
Spell it! – procvičujeme hláskování školních předmětů pomocí online hry.