18.10.

Připomínáme homework due Monday, 23.10.: WB (Workbook) strany 13 a 14 (celé)

Test PartyVe středu 25.10. máme v plánu napsat si opakování z Unit 1. Objeví se v něm slovní zásoba z této lekce (prosím naučit se slovíčka i správně hláskovat), dále z gramatiky must/mustn’t, osobní zájmena (her, him, us, them, me, you) a jejich postavení ve větě (slovosled). 

Introduction: vítáme se s písničkou; ptáme se navzájem What mustn’t we do at school?  a odpovídáme např. We mustn’t run.

Portfolio: luštíme zamotaná slovíčka (např. wrnoc= crown, tmeehl = helmet, …) hledáme a opravujeme gramatické chyby ve větách (např. Please show I your book. = Please show me your book. Show he your ticket. = Show him your ticket.)

New vocabulary: 

queen, knight, crown, helmet, necklace, bracelet, belt, shield, bow and arrow, sword;

Other information:
You Must Song and Questions – posloucháme písničku o tom, co musíme každý den dělat; poté si říkáme další příklady (např. I must eat all my food. I must do my homework. I must be on time. I must listen to my teacher. I must tidy up my room. I must cook dinner.)
Baamboozle Game
– hrajeme interaktivní hru a doplňujeme do vět must nebo mustn’t podle kontextu. Zahrát si můžete doma znovu zde.
Procvičujeme slovní zásobu a její hláskování pomocí různých her (What’s missing?, Spell or Slime, 10 seconds Art). Zeptejte se doma dětí, rády si některé z nich s Vámi doma zahrají.
Sentence Stacker – pomocí interaktivní hry opakujeme zájmena (him, her, me, us, them).
Time Game
 – protože nám šla práce pěkně od ruky, na konci hodiny hrajeme za odměnu hru, při které se snažíme za daný časový okamžik říci co nejvíce slovíček na téma Places.