18.12.

Homework: žádný písemný domácí úkol nebyl zadán.

Introduction: vítáme se s vánoční písničkou „Jingle Bells“ a říkáme si, co vždy děláme o Vánocích – „What do you always do for Christmas? I always spend time with my family.….“

Portfolio: podle obrázkové nápovědy píšeme slova na vánoční téma (snow, gifts/presents, Santa, reindeer)

Other information:
Dnešní hodinu věnujeme vánočnímu tématu a opakování učiva od začátku roku.
Christmas Wordsearch – luštíme osmisměrku s vánočními slovíčky.
Snowflakes – podle instrukcí v angličtině vyrábíme sněhové vločky z papíru.
Mini whiteboards– podle obrázkových karet píšeme slovíčka na bílé mazací tabulky. Procvičujeme slovní zásobu z lekcí 0, 1, 2 a 3.
Grammar Review – doplňujeme do vět správné tvary přivlastňovacích zájmen, zájmen some/any a sloves z nabídky.
Oceňujeme i naši Studentku měsíce prosince a moc jí blahopřejeme.