18.12.

Homework: žádný písemný domácí úkol nebyl zadán.

Introduction: vítáme se s vánoční písničkou „Jingle Bells“ a říkáme si, co vždy děláme o Vánocích– „What do you always do for Christmas? I always spend time with my family.….“

Portfolio: podle obrázkové nápovědy píšeme slova na vánoční téma (snow, gifts/presents, Santa, reindeer)

Other information:
Dnešní hodinu věnujeme vánočnímu tématu a opakování učiva od začátku roku.
Christmas Wordsearch and Crosswords – luštíme osmisměrku a křížovku s vánočními slovíčky.
Snowflakes – podle instrukcí v angličtině vyrábíme sněhové vločky z papíru.
Vocabulary Jumping – procvičujeme slovíčka pomocí pohybové hry, kdy skáčeme podél obrázkových karet a říkáme, co je na nich zobrazeno.
Mini whiteboards– podle obrázkových karet píšeme slovíčka na bílé mazací tabulky. Procvičujeme slovní zásobu z lekcí 0, 1, 2 a 3.
Grammar Review – doplňujeme do vět správné tvary sloves, zájmena či spojky z nabídky; luštíme zamotané věty.
Time Game – hrajeme  naši oblíbenou hru, při které se snažíme za daný časový okamžik říci co nejvíce slovíček na téma Gifts.
Oceňujeme i naši Studentku měsíce prosince a moc jí blahopřejeme!
Žáci si jej dnes odnesli domů opravený test ze 3. lekce.