23.10.

Homework: žádný domácí úkol nebyl zadán. 

Test Party: Ve středu 25.10. máme v plánu napsat si opakování z Unit 1. Objeví se v něm slovní zásoba z této lekce (je potřeba, aby žáci uměli slovíčka i správně napsat), dále pak z gramatiky slovesa “have to/has to “a “like/likes/don’t like/doesn’t like”. Doporučujeme zopakovat si i aktivity, které se děti učily v minulých letech (např. play football, ride a bike, watch TV, paint a picture, play the piano, read a book, brush your teeth, have breakfast/lunch, wash your hand, go to school,atd.)

Introduction: vítáme se písničkou a opakujeme dny v týdnu; ptáme se „Where do you like going on Saturdays?“ a odpovídáme např. On Saturdays I like going to the cinema, park, ….

Portfolio: v pracovním listu luštíme podle číselných kódů názvy školních předmětů a doplňujeme do textu before (před) nebo after (po) podle toho, kdy byl daný školní předmět v rozvrhu hodin.

Bookwork:
SB str. 119 – kroužkujeme správný tvar slovesa a sestavujeme věty ve správném slovosledu.

Other information:
Checking homework
– společně opravujeme domácí úkol. Musíme všechny pochválit, že měli domácí úkol vypracovaný.
Dnešní hodinu se věnujeme procvičování učiva z Unit 1.
What do you like to do?  
– posloucháme a zpíváme písničku o tom, co děti dělají.
Mini whiteboards – podle popisu vyučujícího píšeme na malé bílé tabulky názvy školních předmětů (např. in this subject you run and jump – P.E.; in this subject you learn about numbers – Maths,…)
Sentence Stacker – prostřednictvím online hry z platformy Cambridge One opakujeme gramatiku z Unit 1.