27.9.

Připomínáme homework due Monday, 2.10.: WB (Workbook) strany 7 a 9 (celé). Některá cvičení jsou poslechová a pro jejich přehrání je třeba registrace na platformě Cambridge One (pomocí kódů v učebnicích). V případě problému, prosíme, kontaktujte, paní Barešovou. Děkujeme.

Test Party: Příští středu (4.10.) máme v plánu napsat si opakování z Unit 0. Objeví se v něm čísla 1-100 (je potřeba umět je i správně napsat), slovní zásoba na téma rodina, přivlastňovací zájmena vyjadřující příbuzenské vztahy a vyjadřování, zda je někdo v něčem dobrý či ne – vazba „to be good at/not to be good at“. Vše budeme při pondělní hodině ještě procvičovat,

Introduction: vítáme se písničkou Hello song.

Portfolio: kreslíme každý svůj rodokmen se jmény (Family Tree) a říkáme si, příbuzenské vztahy např. Peter is my father. Eliška is my ant. Honzík is my brother.

Bookwork: 
SB str. 8-9 cv. 1, 2, 4 – posloucháme a díváme se na příběh, jak Ben a Lucy nachází ve sklepě hradu knihu, kterou se jim Horax a Zelda pokusí vzít; vysvětlujeme si neznámá slovíčka; určujeme, zda jsou uvedená tvrzení pravdivá či ne; opakujeme a procvičujeme výslovnost krátkých samohlásek

Grammar:
vyjadřování rodinných vazeb pomocí přidavných jmen přivlastňovacích -s‘.
např. Martin is Anna’s brother. Jana is Ondra’s mother. Paul is Peter’s uncle.

Unit vocabulary and Phrases: 
upstairs, downstairs, cellar, číslovky 21-100; family, family tree, grandparents – grandfather/grandpa, grandmothe/grandma; parents – mother, father; son, daughter, sister, brother, aunt, uncle, cousins; story vocabulary – hurry up, tie up, show us, go away