27.9.

Připomínáme homework due Monday, 2.10.: WB (Workbook) strany 7 a 9 (celé). Některá cvičení jsou poslechová a pro jejich přehrání je třeba registrace na platformě Cambridge One (pomocí kódů v učebnicích). V případě problému, prosíme, kontaktujte, paní Barešovou. Děkujeme.

Test Party: Příští středu (4.10.) máme v plánu napsat si opakování z Unit 0. Objeví se v něm slovní zásoba z této lekce, z gramatiky pak tvoření otázek v minulém a přítomném čase a krátké odpovědi na ně. 

Introduction: vítáme se písničkou Hello song a říkáme si, jak se máme a kdy máme narozeniny (How are you today? When is your birthday?). Procvičujeme si tak měsíce v roce.

Portfolio: doplňujeme tzv. question words do zadaných otázek; u pravidelných sloves (dance, like, cook, watch) píšeme tvary minulého času.

Grammar:
Question Words – why (proč), what (co, jaký), where (kde, kam), who (kdo), when (kdy), how (jak); stojí na začátku otázky (např. Where did you go last week? Why are you sad?)

Bookwork: 
SB str. 8-9 cv. 1, 2, 4 – posloucháme a díváme se na příběh, kdy Ben a Lucy dostávají od pana Davidsona mapu se symboly, které jim pomohou najít poklad krále; písemně odpovídáme na otázky k textu; říkáme si, co jsou rýmy a vymýšlíme slova, která se rýmují.

Unit vocabulary and Phrases: big wheel, roller coaster, roundabout, dodgem car, band, mayor, microphone, journalist, photographer; why, what, where, who, when, how;  story vocalulary – map, symbol, diamond, rhyme, quiz, clue, to follow

Other information:
Question Hop – odpovídáme na otázky v přítomném a minulém čase a podle toho, zda je odpověď „krátká“ (např. Yes, I do. Yes, I am. No, I am not. …) nebo „dlouhá“,  skáčeme doprava či doleva.
Wordsearch – začínáme luštit osmisměrku obsahující slovní zásobu této lekce.
Timed Game – za daný časový okamžik říkáme co nejvíce anglických slov.