30.10.

Homework: žádný písemný domácí úkol nebyl zadán. Ve středu 1.11. si někteří žáci dopíší test z Unit 1.

Dnešní výuku se věnujeme tématu Halloween
Na úvod jsme se vítáme písničkou Halloween ABC a říkáme si, co tento den děláme (např. What do you do on Halloween? On Halloween, I see my friends.)
Společně luštíme zamotané věty k tématu a píšeme do sešitu. Tím si procvičujeme i gramatiku z Unit 1 např. We have to be careful of zombies. The witch has to fly on a broom. Ann has to go to a haunted house.

Hrajeme hru na interaktivní tabuli, při které se seznamujeme se slovíčky k tématu a poté je spojujeme s obrázky.
Protahujeme si tělo při Freeze Dance.  
Doplňujeme do vět slova before a after např. You have to go to the hospital after vampire bites you. You have to buy a toilet paper before you can dress up as a mummy.
Vyplňujeme pracovní list – do vět doplňujeme halloweenovská slova z nabídky.
Věnujeme se i výtvarném pracím – vybarvujeme strašidelný dům, vystřihujeme a lepíme k němu dekorace.

Oceňujeme i našeho Studenta měsíce října a moc mu blahopřejeme!