8.1.

Homework due Monday, 15.1.: WB str. 47 cv. 1, 2 a 49 cv. 1, 2. Kdo dnes nepřinesl domácí úkol, prosíme o doplnění na středu 10.1. 

Introduction: vítáme se s písničkou a říkáme si, kam chodíme, když se potřebujeme najíst – „Where do you go when you need food? I go to the supermarket, cafeteria, home …“

Portfolio: spojujeme slovíčka s aktivitami (park – fly a kite, cinema – watch a film, library – get a book, …)

Bookwork:
SB str. 46 cv. 2– podle poslechu odpovídáme na otázky
SB str. 47 cv. 1, 2, 3, 4 – spojujeme obrázky s větami (cv. 1); doplňujeme předložky do vět tak, aby byl slovosled správný (cv. 2); seznamujeme se s novou gramatikou – viz níže a díváme se na video o Gregovi (cv. 3); dělíme se do dvojic a říkáme si, kde se nachází místa na mapě (cv. 4)
SB str. 48 cv. 1– posloucháme písničku a píšeme, která místa na mapě chyběla
WB str. 48 cv. 1 

Grammar:
PŘEDLOŽKY spojené s určením MÍSTA  

tyto předložky bychom měli již znát z předchozích let: BEHIND (za), UNDER (pod), NEXT TO (vedle), ON (na), BETWEEN (mezi), IN FRONT OF (před), IN (v)
a tyto předložky jsou nové: ABOVE (nad), OPPOSITE (naproti), NEAR (poblíž), BELOW (níže, pod)
např. The bank is opposite the park. The library is between the tower and the cinema. 

Unit 4 vocabulary:
bank, tower, funfair, library, market square, supermarket, bus station, car park, sports centre, map; below, above, opposite, near

Other information:

What’s missing? – hrajeme hru s obrázkovými kartami a procvičujeme slovíčka ze 4. lekce.
Baamboozle Game – doplňujeme do vět správné předložky; doma si můžete procvičit zde.