8.1.

Homework due Monday, 15.1.: WB str. 47 (celá) a 49 cv. 1, 2. Kdo dnes nepřinesl domácí úkol, prosíme o doplnění na středu 10.1. 

Introduction: vítáme se s písničkou a říkáme si, jak můžeme cestovat do zahraničí – „How can you get to a different country? I can ride a bike, take a plane, go by car …“

Portfolio: spojujeme slovíčka s jejich popisem (you stand on this – a platform; you put clothes in this – suitcase, this person drives a train – a train driver, …)

Bookwork:
SB str. 46 cv. 2– podle poslechu odpovídáme na otázky
SB str. 47 cv. 1, 2, 3 – spojujeme otázky a odpovědi (cv. 1); doplňujeme předložky do vět (cv. 2); seznamujeme se s novou gramatikou – viz níže a díváme se na video o Gregovi (cv. 3)
SB str. 48 cv. 1– posloucháme písničku
WB str. 48 cv. 1 
– podle písničky doplňujeme slova do vět

Grammar:
PŘEDLOŽKY ON, IN, AT (ve spojení s časovým výrazem)

ON 
před názvem dne v týdnu např. on Sunday
před vyjádřením části dne společně se dnem v týdnu např. on Monday morning
AT 
ve spojení s hodinou např. at6 o’clock;ve spojení at night
IN 
před rokem např. in 2011;
před názvem měsíce např. in January;
před názvem ročního období např. in  summer
ve spojení s částí dne např. in  the morning, in  the afternoon, in  the evening

Unit 4 vocabulary:
stairs, escalator, ticket office, platform, train driver, station, a cup of coffee, a cup of tea, rucksack, suitcase; How much is it?, pound

Other information:

Vocabulary Jumping – procvičujeme slovíčka ze 4. lekce pomocí pohybové hry, kdy skáčeme podél obrázkových karet a říkáme, co je na nich zobrazeno.
Baamboozle Game – doplňujeme do vět správné předložky; doma si můžete procvičit zde.
Fantasy Train – dělíme se do dvojic a vzájemně se ptáme a odpovídáme (Where do you want to go on the fantasy train? When do you want to go there? Who is with you? What do you do there?)
Time Game – hrajeme  naši oblíbenou hru, při které se snažíme za daný časový okamžik říci co nejvíce nových slovíček, které jsme se dnes naučili.