20.11.

VE STŘEDU 22.11. SI NAPÍŠEME TEST Z UNIT 2.

Homework: učit se na středeční test z druhé lekce

Notebooks: Do vět doplňujeme slovesa v minulém čase.

went, watched, played, didn’t study, didn’t swim, saw

Práce se Student’s Book: SB str. 120

New Grammar:

Connectors (spojky) – spojují dvě tvrzení do jedné věty

because (protože), but (ale), and (a), so (tak, takže)

Simple Past (minulý čas prostý)

For regular verbs, add „ed“ to the end of the verb

Irregular verbs: saw, had, was/were, went, bit

Negatives: „didn’t“ + bare infinitive

didn’t see the fish.

Could/Couldn’t

Used to talk about past ability

I couldn’t swim when I was two years old, but I can now.

New Vocabulary: mountain, forest, village, lake, island, field, river, path

Other Activity: Opakujeme slovíčka a gramatiku na středeční test z druhé lekce.

Look and spell game – nakreslená slovíčka na tabuli musíme správně vyhláskovat

Story fill in the blank – posloucháme rozhovor, který máme před sebou vytištěný na papíře, některá slova ale chybí a mi je podle poslechu musíme doplnit