20.11.

VE STŘEDU 22.11. SI NAPÍŠEME TEST Z UNIT 2.

Homework: učit se na středeční test

Notebooks: Do vět doplňujeme some/any.

Would you like any salad?

Yes, I want some bread.

Do we have any apple juice?

I don’t want any soup.

I’d like some soda please!

Práce se Student’s Book: SB str. 120

New Grammar:

Questions/Answers with some and any

Use “any” with the following questions and negative answers. Use “some” with  positive answers. Use “is” with uncountable nouns (cheese, milk, bread, lemonade, juice, soup, salad, chicken) and “are” with countable nouns (oranges, vegetables, rolls).

Is there any cheese?

Yes, there is some cheese./No there isn’t any.

Are there any oranges?

Yes, there are some oranges./ No there aren’t any oranges.

Suggestions:

Shall we (verb)….?

How about some…?

New Vocabulary: rolls, lemonade, cheese, apple juice, water, soup, vegetables, salad

Other Activity: Opakujeme slovíčka a gramatiku na středeční test z druhé lekce.

Listen and spell game – posloucháme rozhovor a před sebou ho máme vytištěný, nějaká slovíčka však chybí a my je podle poslechu musíme doplnit.

Sentence Stacker – online hra na platformě Cambridge One