27.9.

PŘIPOMÍNÁM Homework due Monday 2.10.: WB str. 9 + seškrábat kódy na první vnitřní straně Student’s Book a Work Book a zaregistrovat se na online platformu Cambridge One (detailní postup je pod kódem popsán)

Příští středu (4.10.) si napíšeme test z Unit 0. Prosím zopakujte si nová slovíčka a gramatiku.

Introduction: „What are your plans for tomorrow?“ (state holiday)

Notebooks: luštíme na tabuli zpřeházená nová slovíčka

Student’s Book: WB str. 7, 8

Vocabulary: big wheel, rollercoaster, roundabout, mayor, dodgem cars, microphone, band, photographer, journalist, amusement park/fair, fairground, try out, adventure, exciting, free time, an explorer, famous

Grammar: Simple Present Questions with „do/does“ or „to be“

Např. Do you want to be famous? Is Lucy your best friend?

Simple Past Questions with „did“ or „to be“

Např. Did you dance? Were you scared?

Other Activity: extra practice, games (Ten Second Picture, Blaster!), Student of the Month