29.11.

Homework due Monday 4.12.: WB str. 34, 35

Notebooks: Správně k sobě řadíme věty podle významu.

Práce se Student’s Book: SB str. 34, 35

New Grammar:

Past Continuous (minulý čas průběhový)

I/He/She/It was verb+“ing“

You/We/They were verb+“ing“

What were you doing yesterday at 3 o’clock? I was climbing a tree

Were you eating breakfast at 8 o’clock? Yes, I was./No, I wasn’t.

New Vocabulary: fire, flood, emergency services, police officer, police car, fire engine, firefighter, ambulance

Other Activity: hra „Tic Tac Toe“ s novou slovní zásobou, dále si vysvětlujeme novou gramatiku – minulý čas průběhový